10. 9. 2018

Kandidát č. 2 |
Strojní inženýr

Vystudoval jsem Aplikovanou informatiku a řízení na Fakultě strojního inženýrství v Brně. Pracuji jako technický zástupce v oblasti průmyslových těsnění.

Od mládí se zajímám o životní prostředí a o dění v městské části, ve které žiji. Více jak 12 let jsem předsedou základní organizace Strany zelených v Žabovřeskách.
V posledním volebním období jsem členem stavební komise a předseda komise pro životní prostředí a rodinu.

Jsem ženatý a mám dvouletou dceru. Ve volném čase rád podnikám výlety do přírody.

MOJE PRIORITY:
  • Kvalitní veřejný prostor
  • Zamezení megalomanské a necitlivé výstavbě (např. záměr bytového domu na Přívratu, či výškového domu na Voroněžské)
  • Výsadba zeleně

FACEBOOK