9. 9. 2018

Kandidát č. 9 |
Vedoucí projektů a konzultant v oblasti geografických informačních systémů, facility managementu a informačního modelování staveb

Vystudoval jsem matematickou informatiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V profesní kariéře jsem se věnoval a věnuji zavádění informačních technologií v životním prostředí, dopravě a provozu budov a technologií.

V současném volebním období působím v Komisi pro Velký městský okruh (VMO).

Ve volném čase jsem dlouho pracoval jako skautský vedoucí, od roku 2005 se podílím na činnosti Občanského sdružení Wilsonův les, z.s.

MOJE PRIORITY:
  • Dostavba VMO a ulehčení dopravní obslužnosti v širším centru Brna
  • Energetický management obecních budov

FACEBOOK