Kandidátní listina Zelená pro Žabovřesky – Zelení s podporou Moravského zemského hnutí  a nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky konané ve dnech 23. a 24. září 2022.

 

 • 1. Bc. Petr MACHÁLEK
  45 let; učitel, lektor, místostarosta MČ Brno-Žabovřesky

Čtvrté volební období působí jako zastupitel za Zelené v Brně-Žabovřeskách, kde aktuálně vykonává funkci neuvolněného místostarosty. Vystudoval sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době externě učí. Od roku 2000 je aktivní v českém i zahraničním nevládním sektoru. Působil jsem mj. jako ředitel ekologické organizace Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Jako lektor, facilitátor a konzultant podporuje celou řadu sociálních, pacientských, ekologických i jiných organizací, je externím spolupracovníkem Nadace VIA, Nadace OSF Praha. To málo volného času, které Petrovi zbývá, tráví nejraději se svými dětmi v přírodě, na dlouhých tůrách v horách nebo pod stanem, miluje filmy a saunu.

 • 2. Mgr. Daniela CHALOUPKOVÁ
  41 let; ředitelka lesní mateřské školy, zastupitelka MČ Brno-Žabovřesky

Čtvrté volební období působí za Zelené v zastupitelstvu naší městské části Brno – Žabovřesky, zejména ve školské komisi a redakční radě Žabovřeského zpravodaje. Působí jako pedagožka, spoluzakladatelka a ředitelka lesní mateřské školy Lištička sídlící v Žabovřeskách pod Palackého vrchem. Vystudovala speciální pedagogiku a výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě MU v Brně, pracovala jsem jako lektorka volnočasových kroužků v centru volného času Lužánky. Během mateřské dovolené ji nadchla myšlenka vychovávat a vzdělávat děti respektujícím způsobem venku v přírodě bez zbytečných zdí, plotů a bariér a proto založila lesní mateřskou školu. Volný čas Daniela ráda tráví v přírodě, cestováním a četbou. Dlouhodobě se věnuje vedení tábornického oddílu.

 • 3. Ing. Martin BENÁČEK
  38 let; strojní inženýr

Vystudoval aplikovanou informatiku a řízení na Fakultě strojního inženýrství v Brně. Pracuje jako technický zástupce v oblasti průmyslových těsnění. Od mládí se zajímá o životní prostředí a o dění (nejen) v Žabovřeskách. Více jak 14 let je předsedou základní organizace Strany zelených v Žabovřeskách a v minulosti byl 2 krát členem zastupitelstva. Aktuálně je členem dopravní a stavební komise naší městské části.

 • 4. Vladimíra MELOUNOVÁ
  69 let; zahradní architektka

Vladimíra se již téměř 20 let věnuje zakládání a údržbě zeleně v Brně a okolí. Podporuje a ve své práci užívá přírodě blízké postupy nezatěžující životní prostředí, které jsou maximálně ohleduplné k rostlinám a živočichům. V Žabovřeskách žije ona i celá její rodina od narození. Má dvě dcery a dvě vnoučata. Je zakládající členkou Moravského zemského hnutí a členkou Společnosti pro Moravu a Slezko.

 • 5. RNDr. Ondřej MIKEŠ, Ph.D.
  40 let; vědecký pracovník Masarykovy univerzity

Ondřej působí jako odborný vědecký pracovník a učitel v oblasti environmentální epidemiologie a chemie na Masarykově univerzitě. Specializuje se na zdroje emisí ve městech, kvalitu vnitřního i vnějšího prostředí ve kterém žijeme a jejich souvislost především s vývojem dětí. V rámci studií absolvoval stáž v Dánsku, následně několik měsíců působil na Státním zdravotním ústavu v norském Oslo a Univerzitě v nizozemském Utrechtu. V současnosti pracuje na několika mezinárodních evropských projektech zabývajících se kvalitou životního prostředí a zdraví, výsledky výzkumů má na starost aplikovat ve městě Brně. Ondřej je hlavním autorem nebo spoluautorem více jak 20 odborných zahraničních publikací a několika příspěvků na mezinárodních konferencích a zaměřuje se  na komunikaci výsledků vědy s politiky a občany na mnoha přednáškách pro veřejnost a ve školách. Aktuálně je členem Komise pro životní prostředí a rodinu. Ondřej je též amatérský genealog a homebrewer.

 • 6. Mgr. Et Mgr. Eliška ŽUPKOVÁ
  34 let; lektorka osobnostního rozvoje

Vystudovala environmentalistiku a učitelství dějepisu pro střední školy. Má mnohaletou praxi jako instruktorka lanového centra v Brně a v přípravě i lektorování teambuildingové kurzů pro české i zahraniční klienty. Pracovala v ekologickém Hnutí DUHA, kde se věnovala vzdělávacímu projektu Škola občanské iniciativy a evropskému projektu School of Sustainability a krátce se věnovala dobrovolníkům. Největší školou je pro ni ale mateřství, Eliška má šestiletá dvojčata. Momentálně se věnuje podpoře matek v otázkách spojených s rodičovstvím a seberozvojem. Ve volném čase je ráda v přírodě, pracuje na zahradě a zpívá..

 • 7. MgA. Josef ŠKARKA
  41 let; operní pěvec

Josef je rodilý “Žabiňák”. Vystudoval hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze. Pravidelně účinkuje v řadě českých i zahraničních operních domů a hudebních festivalů (Národní divadlo Praha, Národní divadlo Brno, Ostravské dny nové hudby, Teatro di Piacenza, Teatro di Modena, ad.) Je zakládajícím členem projektů Brundibár z ghetta a Hausopera. Ve svém volném čase působí jako režisér v ochotnickém spolku Maškara. Pokud to práce dovolí, chodí pravidelně plavat na Kraví horu. Má rád jaro a podzim.

 • 8. RNDr. Petr GLOS
  59 let; analytik

Vystudoval matematickou informatiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V profesní kariéře se věnuje zavádění informačních technologií v životním prostředí, dopravě a provozu budov a technologií. V současném volebním období působí v Komisi pro Velký městský okruh. Ve volném čase dlouho pracoval jako skautský vedoucí, od roku 2005 se podílí na činnosti Občanského sdružení Wilsonův les, z.s.

 • 9. PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ
  66 let; učitelka
 • 10. Bc. Martin PĚNČÍK
  40 let; správce budov; člen Strany zelených
 • 11. David FASURA
  51 let; profesionální řidič popelářského vozidla na CNG
 • 12. Mgr. Marek SKLENÁŘ
  44 let; jednatel společnosti
 • 13. Martin LUPAČ
  39 let; IT technik
 • 14. Mgr. Bc. Zuzana BENÁČKOVÁ
  36 let; speciální pedagožka
 • 15. MUDr. Drahomíra JANČÁŘOVÁ
  62 let; lékařka
 • 16. Martin STRACHOŇ
  44 let; korektor, lektor, wikipedista
 • 17. Bc. Michaela GRUNDOVÁ
  40 let; produkční
 • 18. Daniel ČERNÝ
  47 let, podnikatel
 • 19. Sabina SKLENÁŘOVÁ
  36 let, dotační a marketingová manažerka
 • 20. Mgr. Pavla PĚNČÍKOVÁ
  37 let, na rodičovské dovolené
 • 21. Jana MACHÁLKOVÁ
  66 let; seniorka v důchodu
 • 22. Jiří HODAŇ
  71 let, strojní záměčník
 • 23. Hana KABELKOVÁ
  70 let; seniorka v důchodku
 • 24. Lenka NOVÁKOVÁ 
  64 let; seniorka v důchodku
 • 25. Dobromila DRÁPALOVÁ
  91 let; vedoucí laboratoře – seniorka

FACEBOOK